Informasjon om feltetKnapper Eiendomsinvest AS hadde i 2010 gleden av å lansere Odølingen Hyttegrend i Nord-Odal. De 20 første tomtene var da ferdige. Fortsatt er det ledige tomter.

Odølingen Hyttegrend ligger vakkert til ved Sandvik i Austvatn, på østsiden av Storsjøen. Området er vestvendt, er solrikt og har vidt utsyn, og tomtene ligger bare et steinkast fra sjøen. Storsjøen og områdene omkring byr på flotte rekreasjonsmuligheter og varierte friluftsaktiviteter.

Navnet på hyttegrenda er valgt fordi D/S Odølingen hadde ett av sine anløpssteder nettopp her. Det er synlige merker etter den gamle dampbåtbrygga, som ble brukt av Storsjø og Odølingen.

Hyttegrenda omfatter 20 tomter på felt nord og 30 på felt sør. Størrelse fra 1,1 til 1,8 dekar. I utbyggingen inngår bryggeanlegg med mulighet for én plass til hver hytte (avtales ved kjøp av tomten) i tillegg til inntil 10 gjesteplasser. Badeplassen som er opparbeidet, har vist seg veldig populær. Strandpromenaden er også ferdig. Området er klargjort med bredbånd, TV-tilknytning og egne vann- og kloakkrenseanlegg

Reguleringsplanen er utarbeidet av Sjåtil & Fornæss AS, Romerike. Rolf Døli AS har hatt hovedansvaret for opparbeidingen.

Vi ønsker primært at tomtekjøperne setter opp sine egne fritidsboliger. Men vi kan også være behjelpelige og tilby forskjellige hytteløsninger fra flere produsenter.