Om stedetKurssenter.
Omkring 1960 leide IBM hovedbygningen (bildet) til kurs-, konferanse- og feriested. Senere kjøpte de den og låvebygningen med stor festetomt og strandrett. I 1982 ble internat/ overnattingsdel med 18 rom bygget, alle med dusj og toalett. Stedet var i mange år populært blant IBM-ere og andre kursdeltagere. Etter at eierstiftelsen hadde lagt denne delen av eiendommen ut for salg i 2006, ble den overtatt av Odølingen Eiendom AS (tidl. Knapper Eiendomsinvest AS), 01.01.2007. Samme selskap kjøpte resten av eiendommen av søstrene Nereng i 2008. Odølingen Eiendom AS (tidl. Knapper Eiendomsinvest AS) solgte i 2011 bygningsmassen, som ble ervervet i 2006, sammen med utvidet tomt til familiene Skogholt og Gentenaar.

Karihagavika
En parsell på ca. 30 daa helt i sør er i 2010 videresolgt til Kari og Klaus Thrane. De eier fra før Karihagavika, der de har etablert Garasjen Pub med matservering og alle rettigheter. Deres område inngår i reguleringsplanen, som ble godkjent av Nord-Odal kommunestyre 28.10.2009.