Felt NORD: Tomt nr. 5



Tomt nr 5 er på 1,4 da.

Inkludert i prisene er:
Veg, vann, avløp, TV og Brebandkabel framført til tomtegrense.

Det vil være mulighet med båtplass hvis det er ønskelig.

Spesifikasjoner



Tomtnummer: 5

Adresse: Sandvikvegen

Pris: 600 000 ,-

Bilder